Edukacja szkolna w naszym kraju skonstruowana jest wieloetapowo. Dzieci przechodzą przez różne etapy komplikowania nauki i przez różne szkoły, które muszą ukończyć w celu zdobycia pełnego wykształcenia. Pierwszym etapem jest oczywiście szkoła podstawowa, a zaraz po niej, również obowiązkowe, gimnazjum.
Gimnazjum jest bardzo specyficznym tworem edukacyjnym. Z jednej strony nawiązuje do strategii nauczania, jaka obowiązywała kilkanaście lat temu. Z drugiej jednak strony, jest to wydzielenie w jednej szkole, w jednej placówce uczniów, którzy są w bardzo trudnym momencie rozwojowym. To uczniowie, w najbardziej dynamicznym okresie dojrzewania.
Wydzielenie gimnazjów miało swoje dobre i złe strony. Dobrą stroną było oddzielenie ich od małych dzieci, które jeszcze stają u progu dojrzewania, dorastania i nie czują się do końca bezpiecznie ze znacznie starszymi i „szalejącymi” dorastającymi nastolatkami.
Natomiast skupienie ich w jednym miejscu, to kumulacja hormonów, która też nie jest dla nich najlepsza. Muszą się z tym jednak zmierzyć i ukończyć swoje trzyletnie gimnazjum.