Internetowe pomoce naukowe nie są niczym dziwnym. Badania przeprowadzone przez CBOS już w 2012 roku wykazały, że 93% mieszkańców Polski korzysta z Internetu, w tym największy procent stanowią ludzie młodzi między 18 a 24 rokiem życia, czyli są to osoby w przeważającej części pobierające naukę w szkołach średnich lub wyższych. Internet dla młodego człowieka jest kopalnią wiedzy.

Często same szkoły wprowadzają go na stałe do zajęć, pokazując uczniom, jak bezpiecznie można z niego korzystać i jakie korzyści przynosi nauka online wyświetlając na przykład filmy edukacyjne. I właśnie dla uczniów też powstają między innymi specjalnie dedykowane portale edukacyjne. Może to być portal geograficzny, portal historyczny czy portal biologiczny, gdzie można znaleźć wiele ciekawostek, które rozszerzają wiedzę książkową i są pomocne w codziennej nauce, jak i przygotowaniu do egzaminów maturalnych czy semestralnych na studiach. Warto zauważyć, że uczniowie coraz częściej z takich pomocy korzystają. Internet poszerza ich wiedzę oraz pozwala lepiej i szybciej przyswoić konkretny materiał naukowy.