System edukacji obowiązkowej w Polsce

W Polsce regularnie są wprowadzane zmiany w systemie edukacji, zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej dla różnych szkół i klas, która jest wymagana i stosowana podczas nauczania oraz oceniania wyników tego nauczania, czyli podczas egzaminów. Najnowszą reformą edukacji było wprowadzenie obowiązku uczęszczania do szkoły, dzieci w wieku lat sześciu, które wtedy właśnie rozpoczynają edukację w klasie pierwszej, szkoły podstawowej. W planach jest również obowiązek przedszkolny dla wszystkich dzieci, które mają skończone trzy lata, jednak nie weszła jeszcze żadna ustawa, która miałaby regulować edukację przedszkolną trzylatków. Szkoła podstawowa zaczyna się w wieku lat sześciu, od pierwszej klasy, natomiast kończy się na klasie szóstej, jednak w trakcie edukacji zazwyczaj dzieli się szkołę podstawową na etap klas I-III oraz IV-VI. Na zakończenie szkoły podstawowej, dzieci zdają egzaminy, które są punktowane tak, aby pogrupować dzieci i zdeklarować ich wiedzę nabytą podczas edukacji w tej szkole. Następnym etapem jest szkoła gimnazjalna, która jest obowiązkowa, tak samo jak szkoła podstawowa, jednak, jeżeli osoba nie ukończy jej, a jest już pełnoletnia, może wtedy zrezygnować z dalszej edukacji. Gimnazjum składa się z trzech klas, często umieszczonych w oddzielnym budynku niż szkoła podstawowa, bardzo krytykowana przez wiele osób, uznawana często za niepotrzebną i problematyczną. Edukacja gimnazjalna kończy się egzaminem, który to pomaga pogrupować młodzież na tą uczącą się lepiej i gorzej, osoby z najwyższą liczbą zebranych punktów, mogą wybierać jako pierwsze miejsca w szkołach średnich.