Jak wiadomo, firmy świadczące usługi w zakresie pisania szeroko rozumianych prac naukowych funkcjonują na polskim rynku już od dłuższego czasu. Jednak trzeba powiedzieć, że sytuacja w początkach tej branży jest bardzo odmienna od dzisiejszej sytuacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o coraz większą liczbę nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pojawiają się w wyniku wciąż zaostrzającej się konkurencji na rynku.
Jednym z takich rozwiązań, o których warto byłoby wspomnieć, omawiając kwestię takich usług, jak pisanie prac magisterskich na zamówienie, jest nowa, nieznana wcześniej możliwość polegająca na tym, że firma, którą zatrudniamy, może nie tylko napisać dla nas pracę magisterską lub licencjacką od podstaw, ale także dokończyć pracę już przez nas rozpoczętą, ale na którą z takich czy innych przyczyn zabrakło nam czasu. Oczywiście, wielu klientów obawia się, czy tego rodzaju ?manipulacja? nie będzie widoczna dla osób sprawdzających naszą pracę, jednak tego rodzaju obawy są bezpodstawne. W cenie usługi zawiera się bowiem nie tylko samo dokończenie naszej pracy, ale także imitowanie naszego stylu pisania i budowania zdań.