Szkoły zawodowe, znów cieszą się popularnością

Systemy edukacyjne w Polsce zmieniają się nieprzerwanie, co jakiś czas powstają zmiany, nie zawsze pochwalane prze opinię publiczną, tak jak w przypadku wprowadzenia gimnazjów, lub też jak w przypadku obowiązku edukacji szkolnej dla sześciolatków. Jeszcze dziesięć, piętnaście lat temu, największą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych, cieszyły się ogólniaki, które były wyborem dla najlepszych uczniów. To właśnie licea były uznawane za dobry wybór, a osoby, które się do nich dostawały, były powszechnie szanowane. Z czasem szkoły zawodowe zaczęły być nierentowne, równolegle z niżem demograficznym, coraz mniejsza ilość osób chciała do nich uczęszczać, ucząc się konkretnego zawodu, wszyscy chcieli uczyć się w liceach. Dlatego też szkoły przekwalifikowały się pod kontem liceów, aby zachować pracę nauczycieli i placówki szkolnej. Jednak z czasem okazało się, że na rynku pracy, najbardziej poszukiwanymi osobami są właśnie absolwenci szkół zawodowych, którzy uczą się na zajęciach konkretnego zawodu, zarazem odbywając praktyki zawodowe. To właśnie takich pracowników szukają pracodawcy, wykształconych w konkretnych fachu, w wybranej profesji, a nie osoby kończące bez profilowe licea. Dlatego w ostatnich kilku latach, widzimy, że szkoły do tej pory nastawione przede wszystkim na licea, przekształcają się teraz na szkoły zawodowe, oferując takie kierunki jak, krawiectwo, mechanika, elektryka, elektronika, hydraulika, garmażeria, fryzjerstwo czy też kosmetologia. To właśnie po tych zawodach najszybciej znajdziemy pracę, często dużo szybciej niż po ukończeniu studiów, które w obecnej sytuacji na rynku pracy, znaczą coraz mniej.