Wielkopolska jest miejscem gdzie rolnictwo nadal stanowi jedną z najpoważniejszych gałęzi przemysłu. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednie klasy gleb wykorzystać najlepiej jak tylko się da, sadząc to, co z konkretnej klasy gleby będzie czerpało jak największe korzyści.

Klasy gleb.

Ze względu na to, że skałami macierzystymi gleb Wielkopolski są utwory polodowcowe do najczęściej występujących gleb zaliczamy gleby lekkie i bardzo lekkie, które możemy podzielić na 5 klas:

brunatne i pseudobielicowe
mady rzeczne
mułowe i torfowe
murszowe
bielicoziemy

Niestety badanie gleby na w poszczególnych powiatach województwa Wielkopolskiego, wskazuje na brak gleb I oraz II klasy, najwięcej jest gleb klasy IV a oraz klasy V. Brak gleb klasy I i II rzutuje mocno na stan rolnictwa.

Kompleksy glebowe.

Klasy gleb, ze względu na zbliżone wartości fizykochemiczne oraz sposoby użytkowania łączy się w kompleksy glebowe. Największy procent kompleksów stanowią kompleksy gleb żytnich (odpowiednich do uprawiania żyta oraz roślin mu towarzyszących), dalej kompleksów pszennych (odpowiednie dla pszenicy), a następnie kompleks gleb pastewno-zbożowych.

Zanieczyszczenia gleb.

Gleba charakteryzuje się określonymi właściwościami fizyko-chemicznymi, składem mineralnym oraz właściwościami biologicznymi. Do najczęstszych zanieczyszczeń gleb można zaliczyć zanieczyszczenie metalami ciężkimi, ze względu na produkcję zdrowej żywności.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych pierwiastków zanieczyszczających glebę jest kadm, który oprócz tego że w stosunkowo małych ilościach może być szkodliwy dla zwierząt i ludzi, to ma zdolności do wiązania się z cynkiem. Najpoważniejszym źródłem zanieczyszczania kadmem jest przemysł oraz hałd przemysłu hutniczego (pyły przenoszone są na duże odległości). W związku z uprzemysłowieniem regionu konińskiego, poznańskiego, oraz kaliskiego.

Podsumowanie:

Pomimo wszystko, rolnictwo w województwie wielkopolskim nie stoi na straconej pozycji. Coraz częściej dba się o rekultywację gleb, coraz częściej są prowadzone badania na obecność metali ciężkich i nie dopuszcza się takich gleb do użytku, do momentu aż nie uda się ich oczyścić. Niestety, nie wiele można poradzić na klasę gleb: można gleby dodatkowo użyźniać lub po prostu starać się kierować ich kompleksami i dostosowywać hodowlę roślin do gleb, którymi nasz region został obdarzony.