Gimnazja, kontrowersyjne i przez wielu negowane

Gimnazja na zmianę pojawiały się w polskim szkolnictwie i znikały, aby w 1999 roku, dokładnie 1 września, wróciły aż do chwili obecnej. Edukacja gimnazjalna rozpoczyna a się po zakończonej edukacji podstawowej, która trwa sześć lat, obie są jednak obowiązkowe. Jeżeli osoba ucząca się w gimnazjum kończy osiemnaście lat, może zrezygnować z dalszej edukacji w szkole gimnazjalnej, jednak bez jej ukończenia nie może rozpocząć innego rodzaju szkoły. Gimnazjum obejmuje trzy klasy, po nim można skorzystać z dalszej edukacji, jednak nie jest ona już obowiązkowa, natomiast samo gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, który daje każdemu uczniowi pewną ilość punktów, są one ważnym elementem podczas rekrutacji do szkoły średniej. Kiedy Ministerstwo Edukacji zdecydowało się wprowadzić znowu gimnazja, rozgorzała dyskusja, wielu ludzi było przeciwnych tym zmianom, ze względu na ogromne koszty, jakie poniosło państwo na stworzenie nowych podstaw programowych, dodatkowe szkolenia oraz przekwalifikowywanie nauczycieli oraz na zmiany placówek szkolnych. Po latach funkcjonowania szkół gimnazjalnych, statystycznie większość Polaków jest im przeciwna i uważa, iż to był zły pomysł, który się nie sprawdza. Istnieje przekonanie, że młodzież gimnazjalna jest w wyjątkowo trudnym wieku, kiedy kontrola nad nią powinna być najsilniejsza, natomiast młodzież uznawana jest za rozpuszczoną i bezczelną, najwięcej agresji odnotowuje się właśnie w szkołach gimnazjalnych. Powrót do systemu bez gimnazjum, jednak nie wydaje się realny, głównie ze względu na ogromne koszty, które ponownie musieliby ponieść podatnicy, oraz ze względu na wprowadzą niedawno ustawę o sześciolatkach, zobowiązanych do podjęcia nauki w szkole.