Co tak naprawdę wnosi do naszego życia szkoła? Daje ona nam możliwość nauki i rozwoju zarówno indywidualnego, jak i przystosowania do pracy w grupie. Już od pierwszych miesięcy naszego życia uczymy się wypracowania różnych czynności, mowy, zachowań. Nauka jest dla każdego z nas ważna w mniejszym lub większym stopniu. Bez niej nie bylibyśmy w stanie przeczytać najprostszych tekstów czy napisać kilku zdań. Rozwijanie naszych możliwości i pasji jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ postęp w naszej nauce jest efektem naszego życia w przyszłości. Może wydawać się nam, że nauka jest związana przede wszystkim z etapem szkolnym, jednak człowiek zdobywa wiedzę całą życie. Nie tylko za pomocą studiowania różnych schematów i wzorów, a przede wszystkim dzięki sytuacjom i problemom egzystencjalnym. Doświadczenie zdobywamy wraz z rozwojem, a kolejne sytuacje i przeszkody, z którymi zmierzamy się w naszym życiu, są okazją do dowiedzenia się czegoś nowego. Mądrości i wartości zdobywane przez cały okres naszego trwania są bardzo cenne i powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie