W dobie seriali paradokumentalnych o rzekomym chaosie, który panuje w polskich szkołach, zaskakująco mało mówi się o rzeczywistym poziomie nauczania. A z tym bywa różnie.

Nauka to sprawa fundamentalna, od której zależy dużo więcej, niż nam się wydaje. To właśnie dzięki systemowi nauczania zdobywa się kwalifikacje potrzebne do pełnienia określonych funkcji w społeczeństwie. Ponadto, gdyby nie nauka, nie mielibyśmy możliwości poznania naszego uniwersum w skali nie tylko makroskopowej (Wszechświat i galaktyki), ale i mikroskopowej (atomy, elektrony i kwarki). Wyższa edukacja to także medycyna, przemysł, informatyka – dziedziny wiedzy, które zmieniły bieg historii na dobre i nieustannie towarzyszą rozwojowi cywilizacyjnemu (niektóre od prehistorii).
Stąd należy pamiętać, że nauczyciel to bardzo ważna funkcja w społeczeństwie, która kształtuje przyszłe pokolenia i pozwala spojrzeć na ciężkie problemy z nowej perspektywy. Nauka także wywołuje w nas pokorę, że jednak są na świecie rzeczy, których nie zrozumiemy. Warto jednak próbować.