Język obcy w przedszkolu, czy warto

Kiedy nasze dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola, bardzo się cieszymy widząc jakie robi postępy, raduje nas każda nowa piosenka, wierszyk, czy też wykonana w przedszkolu praca. Zazwyczaj chcemy więcej, ponieważ rozumiemy jak ważne jest w dzisiejszych czasach wykształcenie, dlatego też chętnie zapisujemy nasze dzieci na zajęcia z języka obcego, które oferuje nam przedszkole. Zazwyczaj są to zajęcia dodatkowo płatne, więc rodzice wychodzą z założenia, że skoro płacą to również wymagają. Więc po kilku zajęciach z języka obcego, podpytują się pociechy o jego wiedzę, zasób słownictwa, znajomość gramatyki, podstawowe zwroty. Nie widząc zadowalających efektów często są niezadowoleni, pokazując dziecku, iż nie spełnia ich oczekiwań, tak samo jak nauczyciel języka obcego, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Powstaje konflikt, którego można uniknąć. Małe dzieci nie uczą się gramatyki, nie uczą się tez pisowni czy zwrotów grzecznościowych, jak to jest na zajęciach dla dzieci starszych, czy osób dorosłych. Maluchy uczą się poprzez zabawę i ruch, na podstawie obrazków i pokazywanych scenek. Wiedza, jaką zdobywają nie jest imponująca przez pierwsze lata nauki, jednak nieoceniona jako start do zdobywania poważnej wiedzy językowej. To właśnie małe dzieci są najbardziej chłonne, uczą się melodyki języka, jego struktury językowej, osłuchują się z nowym akcentem i słownictwem, które z czasem zostanie przyswojone. Warto jest zapisać dziecko na zajęcia z języka obcego, ale też warto jest je traktować jako zabawę, która z czasem przyniesie naszemu dziecku wymierne profity, dlatego zachęcajmy dziecko do nauki w przedszkolu, podczas zajęć dodatkowych.