Wskaźnik płodności ulega pogorszeniu w liczniejszych stadach; wiele krów przechodzi cichą ruję, niezauważaną przez obsługę8. Również chudnięcie (niedostateczne żywienie) świeżo wycielonej krowy hamuje wystąpienie rui. Krowy dojone dwa razy dziennie miały krótszy okres międzyciążowy (46 dni) niż dojone trzy razy (69 dni), a ssane przez cielęta najdłuższy (72 dni). Hodowcy bydła niektórych krajów pragnąc ułatwić wykrywanie jałówek, u których występuje ruja, aby osiągnąć zadowalający procent zacieleń, stosują krycie haremowe. Stwierdzono, że utrzymywanie buhaja-próbnika w stadzie jałówek nie wzmacnia u nich płciowego pobudzenia. Na skuteczność krycia owiec utrzymywanych na pastwisku wywiera wpływ gęstość obsady; im więcej owiec przebywa na jednostce powierzchni pastwiska, tym mniejsza jest liczba zapłodnionych i mioty są mniej liczebne; wzrostowi obsady od 16 do 26 sztuk na ha odpowiadał spadek plenności o 13-14%. Wprowadzenie do stada dodatkowej owcy bez powiększenia obszaru zajmowanego przez stado powoduje obniżenie liczby odsądzonych jagniąt o 0,023 sztuki. W stadzie owiec sztucznie unasiennianych można polepszyć wskaźniki płodności inseminując je w początkowym okresie stanówki, gdyż im bliżej końca okresu stanówki, tym gorsze wyniki zapłodnień.