Skuteczne i trwałe uczenie się jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli trzymamy się pewnej najważniejszej zasady. Najpierw trzeba dobrze wpoić i utrwalić wiadomości i informacje najprostsze, najważniejsze, podstawowe, bazowe. Tylko, jeżeli te wiadomości mamy utrwalone, można pomyśleć nad rozbudowywaniem wiedzy, nad jej precyzowaniem i wprowadzaniem bardziej szczegółowych i bardziej skomplikowanych informacji.
Jeżeli zaczniemy od skomplikowanych treści, to będą na pewno problemy z ich zrozumieniem, poznaniem i przyswojeniem. Bazę, do takich złożonych treści wprowadza uczniom szkoła podstawowa. Szczególnie klasy końcowe, czyli od czwartej do szóstej. W tym czasie dziecko pochłania pierwsze i najprostsze informacje z różnych dziedzin. Jeżeli dobrze je zrozumie i zapamięta, to wówczas będą one stanowiły podstawę do pochłaniania dalszej wiedzy i przyswajania bardziej skomplikowanych treści.
Z tego właśnie powodu, lata szkoły podstawowej są tak ważne i istotne i nie można pozwolić sobie na to, żeby tu pojawiły się zaległości. Ich wyrównanie będzie z roku na rok tylko trudniejsze.