Każdy z wykonywanych zawodów niesie ze sobą pewne ryzyko. Wiadomo, że w jednych przypadkach będzie ono dużo większe, a w drugich mniejsze, co jednak nie zmienia faktu, że każdy pracownik powinien być wyposażony w odpowiednią wiedzę na temat zasad zapewniania sobie i innym bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu należy ukończyć szkolenie bhp, które umożliwi nam sprawne funkcjonowanie w danej jednostce.

Jeśli wyobrazimy sobie sytuację zagrożenia zdrowia, czy nawet życia któregoś z naszych współpracowników, trudno nam przewidzieć, jak się wtedy zachowamy – czy zwycięży zdrowy rozsądek, czy poddamy się masowej panice, która prawdopodobnie będzie miała miejsce. Zapytani o zasady organizacji miejsca pracy, czy wytyczne odnośnie do stroju roboczego, czy sposobów poruszania się po placówce, często nie potrafimy udzielić żadnej odpowiedzi. Taka prawda, że większość z nas nie ma najmniejszego pojęcia o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy i ewentualnej reakcji na powstałe sytuacje zagrożenia. Często wina leży po stronie pracodawcy, który zapomina o organizowaniu szkoleń bhp dla swoich podwładnych lub całkowicie tę kwestię lekceważy. Czasami te szkolenia owszem mają miejsce, ale raz na kilkanaście lat, co jest zupełnie pozbawione sensu, biorąc pod uwagę zmieniające się wciąż przepisy i dużą rotację pracowników na konkretnych stanowiskach w firmach.

Każdy, kto jest zatrudniony powinien zostać wyposażony w tego typu wiedzę, dlatego szkolenia okresowe bhp powinny odbywać się w firmach i przedsiębiorstwach cyklicznie. Pomoże to uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a wśród pracowników wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa. Oprócz przeprowadzenia szkoleń, każdy pracodawca powinien przywiązywać uwagę do specjalistycznego wyposażenia w miejscu pracy, takiego jak gaśnice, czy apteczki. Istotne są tutaj daty ważności, aby nie okazało się, że mimo posiadanej wiedzy w sytuacji zagrożenia nie można nic zrobić z powodu braków odpowiednich akcesoriów.