Jak zostać specjalistą w branży HR?

Niemal każda większa firma posiada w swej kadrze pracownika działu HR, czyli Human Resources. Osoba taka odpowiedzialna jest za przeprowadzanie rekrutacji i zatrudnianie odpowiednich kandydatów na wyznaczone stanowiska. Specjalista HR najpierw przegląda oferty CV, dokonuje odpowiedniej selekcji, a następnie zaprasza wybrane osoby na przeprowadzaną przez siebie rozmowę kwalifikacyjną.

Choć brzmi to dość prosto, w rzeczywistości jest nieco bardziej skomplikowane. Zadaniem specjalisty HR jest dobór odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, a także dalszy rozwój zawodowy pracowników tak, by wszelkie działania w firmie przebiegały możliwie najefektywniej. Musi więc posiadać kompleksową wiedzę z wielu dziedzin, w tym z psychologii czy socjologii. Aby rozpocząć pracę w tej branży, konieczne jest najpierw ukończenie odpowiedniego szkolenia hr. Pozwala ono zdobyć zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, poznać metody wyboru i selekcji pracownika, sposoby jego oceniania. Szkolenia HR zwykle obejmują także tematy takie, jak zasady przeprowadzania rekrutacji czy tworzenie profilu kandydata na dane stanowisko.

Ceny tego typu kursu zależne są od wielu czynników, m. in. od programu czy godzin trwania. Ukończenie go to pierwszy krok do zatrudnienia się w firmach rekrutacyjnych czy działach zarządzania zasobami ludzkimi. Niewielkie grupy uczestników szkolenia HR, jego odpowiednia forma czy wykładowcy z ogromną wiedzą, pozwolą na zdobycie informacji, niezbędnych w dalszej pracy.