Okres neolitu (epoka kamienia gładzonego) trwał mniej więcej między 9000 rokiem przed naszą erą a 3000 rokiem przed naszą erą. W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze wioski, wprowadzono rolnictwo i hodowlę, co przyczyniło się do osiadłego trybu życia. W tym okresie bardzo wyraźny był kult zmarłych, (co widać po sposobie pochówku, zmarli chowani byli w pozycji zgiętej, szkielety często były pokolorowane lub posypywane ochrą, spotyka się także całe skupiska czaszek starannie ułożonych), kulty płodności (w sztuce są obecne boginie-matki) oraz rytuały związane z tajemnicą cyklów wegetacji roślin. Większość ludów rolniczych czciło bóstwa, które w ich wierzeniach podarowały im rośliny uprawne.
Ceremonie i rytuały obracały się wokół życia płciowego (inicjacji seksualnej) i ceremonii pogrzebowych. Kobieta jako dająca początek nowemu życiu miała poczesne miejsce w tych społeczeństwach. Zapewne także te czasy wydały wyobrażenie mitycznego przodka, od którego powstał cały świat i człowiek?