Nawiązanie współpracy z WROCŁAWSKĄ KONCEPCJĄ EDUKACYJNĄ #zostańwdomu

Miło nam Was poinformować o docenieniu naszych działań z zakresu sportu, rekreacji oraz edukacji przez Wrocławską koncepcję edukacji www.wke.wroclaw.pl. W ramach współpracy na ww. platformie będziemy starali się zamieszczać nasze inicjatywy, aby trafiły one do jak najszerszego grona odbiorców. Więcej informacji znajdziecie na na stronie WKE tutaj.

WKE to nowatorski nurt edukacyjny zapisany w strategii rozwoju miasta, który obejmuje systemowe rozwiązania w obszarze wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Dotyczy twórczych inicjatyw poprzez poszukiwania edukacyjne, inspiracje środowiskowe i inne, współpracę ze światem nauki i kultury w kraju i za granicą, budowanie wśród nauczycieli i uczniów postaw kreatywności, otwartości, współpracy, kompetencji międzykulturowych oraz wysokich standardów kultury osobistej.

Koordynatorem wszystkich działań w ramach WKE jest zespół ekspertów i mentorów – osób twórczych, proponujących wiele inicjatyw, ale przede wszystkim rozumiejących nieustannie zmieniający się świat edukacji, w którym najważniejszy jest uczeń.

_

Realizacja projektów Stowarzyszenia Sportowego „Altius” we Wrocławiu jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminy Wrocław i wsparciu Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka.