Większość ludzi chciałaby wykonywać pracę, którą lubi i jednocześnie otrzymywać za nią duże pieniądze. Niestety tylko niewielu ma ten komfort. Pozostali zwykle wykonują zajęcia, które są po prostu w miarę dobrze płatne. Jest to główna przyczyna tego, że obecnie bardzo dużo osób nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Niemałą rolę odgrywa tutaj także stosunkowo duże bezrobocie które sprawia, że często trzeba podejmować taką pracę, jaka jest akurat dostępna.

Młodzi ludzie obierając dzisiaj kierunek swojej przyszłej kariery zawodowej z pewnością więc biorą pod uwagę potencjalne zarobki. Jest kilka zawodów, które od lat kojarzą się ze stabilizacją i wysokimi zarobkami. Jednocześnie są to profesje uznawane zwykle za prestiżowe. Jako przykład można podać zawód lekarza. Droga do tego, aby stać się dobrym i wziętym lekarzem jest długa i ciężka, późniejsze profity wynagradzają jednak każdy trud.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zawodu radca prawny. Ten kierunek studiów od lat jest oblegany, jednak samo ukończenie prawa nie gwarantuje sukcesu, bo jest to zawód trudno dostępny dla osób niepochodzących ze środowisk prawniczych. W zawodzie tym zarobki rosną z czasem, gdy prawnik nabiera doświadczenia a jego kancelaria prawna zdobywa dobrą renomę. Porady prawne jednak nie muszą być udzielane w odrębnej kancelarii. Wiele osób pracuje w dużych korporacjach zagranicznych czy instytucjach publicznych na stanowisku prawnika.

Obecnie decydując o swojej przyszłej drodze zawodowej wielu młodych ludzi wybiera kierunki informatyczne i inżynierskie. Są to dwie dziedziny, które mają obiecującą przyszłość przed sobą w Polsce. W naszym kraju obserwujemy obecnie dobrą kondycję branży budowlanej, brakuje nam jednak dobrze wykształconych inżynierów do realizacji najważniejszych projektów. Podobnie rzecz ma się z informatykami i programistami. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań wymaga wsparcia w postaci dobrze wykształconych pracowników, posiadających wiedzę informatyczną.