Obok lekcji prowadzonych standardowo, dla wszystkich uczniów uczęszczających do danej klasy, są także zajęcia indywidualne, wspomagające różne dzieci czy nastolatków z określonymi problemami związanymi z nauką. Dotyczy to szczególnie uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej, a także tych, którzy są upośledzenie w stopniu lekkim i zostali zakwalifikowani do normalnego toku nauczania w szkole powszechnej. Wówczas daje się im możliwość przerabiania danych partii materiałów wraz z nauczycielem, który może poświęcić swój czas tylko dla nich i wytłumaczyć im wszystkie niejasności, które mogą powstać podczas prób opanowania niezbędnej dla danej poziomu nauczania wiedzy. Jest to także nieoceniona pomoc dla młodych dziewczyn, które obecnie są w ciąży, czy niedawno urodziły, a chcą kontynuować naukę szkolną, by móc zakończyć ją w terminie, wraz ze swoimi rówieśnikami. Inną grupą docelową dla działań szkół w zakresie nauczania indywidualnego, są także dzieci pochodzące z innych krajów, których opanowanie języka nie jest jeszcze na tyle dobre, aby móc nadążyć z przyswajaniem zadanej wiedzy i potrzebują dodatkowego wsparcia nauczycieli różnych przedmiotów, aby lepiej poznać nazewnictwo obowiązujące w danym miejscu czy też dopytać o szczegóły dotyczące historii kraju, by lepiej móc zrozumieć na przykład określoną lekturę umieszczoną w kanonie. .