Kurs certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie osób i rzeczy prowadzony jest przez Instytut Transportu Samochodowego, w miejscu wybranym przez osobę odbywającą kurs.
Instytut przedstawia propozycje odnośnie miejsca i terminu a zainteresowany wybiera sam, co najlepiej mu odpowiada.
Zakończenie kursu to egzamin składający się z części pisemnej, testów, jest to około 64 pytań, po 8 z każdego modułu, czas na rozwiązanie to 120 minut.
Druga część egzaminu to zadanie egzaminacyjne, składające się z dwóch pytań,czas na tę część to 120 minut.
Zdany egzamin to otrzymanie 60 procent punktów z obu części egzaminacyjnych.
Kursy prowadzone są sposobem nauki do skutku, czyli uczestnik prowadzonego kursu jest pod opieką organizatora kursu do momentu zdania pozytywnie egzaminu.
Kursy prowadzone są metodą tradycyjną i metodą on-line.
Kurs certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie potwierdza posiadaną wiedzę i wszelkie kompetencje osoby, która prowadzi lub chce prowadzić działalność gospodarczą dotyczącą transportu.
Głównie ukończenie takiego kursu jest wymagane przy załatwianiu różnego typu licencji transportowych.