Podstawowym strukturalnym i funkcjonalnym typem komórki we floemie jest komórka sitowa. Oprócz tego, podobnie jak ksylem, zawiera on także komórki miękiszowe oraz włókna stanowiące elementy wzmacniające. Komórka sitowa jest wydłużona i zawiera żywy protoplast; w trakcie dojrzewania traci ona jądro. Rurki sitowe stanowią pionowe ciągi ułożonych szeregowo członów rurek sitowych, których protoplasty połączone są poprzez pory występujące w ścianach końcowych, co ułatwia transport substancji pokarmowych do różnych części rośliny. U roślin okrytonasiennych z członami rurek sitowych związane są strukturalnie i funkcjonalnie wyspecjalizowane komórki parenchymatyczne zwane komórkami towarzyszącymi; nie występują one u roślin na niższym szczeblu rozwoju ewolucyjnego. Są to komórki wydłużone, lecz krótsze od członów rurek sitowych i zawierają jądro. Ich protoplasty łączą się z członami rurek sitowych za pośrednictwem plazmodesm przez liczne jamki w ścianach komórkowych; uważa się, że komórki te pełnią funkcje pomocnicze w przewodzeniu substancji pokarmowych przez rurki sitowe. Kora pierwotna. Floem jest otoczony warstwą kory pierwotnej, którą od zewnątrz okrywa tkanka korkowa. Floem i kora wraz z korkiem tworzą łącznie tzw. korowinę u roślin drzewiastych. Kora pierwotna składa się głównie z komórek parenchymatycznych, a może zawierać też komórki kolenchymy. Kolenchyma jest tkanką wzmacniającą o komórkach wydłużonych w mniejszym stopniu niż włókna sklerenchymy, a ich cechą charakterystyczną są zwykle silne zgrubienia kątowe ścian komórkowych. Tkanka ta, stosunkowo miękka i elastyczna, występuje powszechnie w rosnących na długość częściach łodyg, a w mniejszym stopniu w liściach oraz w soczystych dojrzałych częściach roślin.