Islam to religia monoteistyczna, pod względem ilości wyznawców druga na świecie po chrześcijaństwie. Główną księgą religijną jest Koran, który zawiera ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Na początku prorok Mahomet miał tylko jeden cel, a mianowicie chciał połączyć wszystkie ludy arabskie w jedną muzułmańska rodzinę, ale jego nauka rozprzestrzeniła się na cały świat i dzisiaj Arabowie to tylko około 20 % wyznawców tej religii.
Islam w jakiś sposób łączy się zarówno z judaizmem jak i chrześcijaństwem. Zgodnie z nauką Mahometa, (który uznawał zarówno Abrahama i Mojżesza ze Starego Testamentu i Jezusa z Ewangelii) objawienie przekazane Żydom i chrześcijanom powinno zostać uzupełnione. Wyznawcy Islamu wierzą, że prorokowi Mohammedowi Archanioł Gabriel wielokrotnie się ukazywał i objawił mu wersety Koranu. Podstawę życia Muzułmanina stanowi pięć zasad i obowiązków wiernego:
1. Wyznanie wiary w boga jedynego;
2. Modlitwa pięć razy dziennie;
3. W miesiącu ramadan post;
4. Jałmużna dla biednych;
5. Przynajmniej raz w roku pielgrzymka do Mekki.