Najważniejszą osobą w szkole, w powszechnej opinii uczniów i nauczycieli, a także wszystkich rozumiejących, jak ta instytucja funkcjonuje, wcale nie jest dyrektor, albo jego zastępca. Prym wiedzie bowiem przede wszystkim osoba sekretarki, a w przypadku większych szkół – szefowej całego zespołu tych osób. To właśnie sekretariat jest miejscem, gdzie załatwiane są wszelkie sprawy szkolne i bez zorientowanego pracownika, który doskonale wie jak je wykonać, nietrudno o chaos i nieporządek. Dobra sekretarka utrzymuje bowiem w porządku wszelkie dokumenty i druki szkolne, a także umie je, w razie konieczności, łatwo odnaleźć. Powinna również orientować się w trybach postępowania i załatwiania rozmaitych spraw, z jakimi przychodzą do niej nauczyciele i uczniowie. To właśnie przez sekretariat trafiają do dyrektora wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły, dlatego dobra sekretarka potrafi podzielić i posegregować sprawy, by udrożnić pracę i przyspieszyć jej tempo. Co ważne, to właśnie bardzo często sekretariat opracowuje także sprawy finansowe szkoły i przechowuje pieniądze, co wiąże się z dodatkową odpowiedzialnością. Sekretarka to także swoisty łącznik z uczniami, którzy w przypadku wszelkich problemów (absencja nauczyciela, legitymacje, zaświadczenia, zmiana sali lekcyjne) zwrócą się właśnie do niej.