Coaching – postaw na rozwój
Czym jest coaching? Słowo pochodzi z języka angielskiego i oznacza trening, szkolenie, korepetycje. Oparty jest na interakcyjności, na pytaniach, które pobudzają do myślenia, prowadzą do samorozwoju, podejmowania decyzji oraz zmian, na motywacji. Jego celem jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów działania oraz ożywienie tempa rozwoju, wyznaczenie celów i drogi dążenia do nich. Oparty jest na indywidualnej relacji między trenerem a podopiecznym, na komunikacji i pozbawiony dyrektywności. Polega na poznaniu samego siebie, wzmocnieniu swoich mocnych stron. Ważnym elementem coachingu jest tzw. feedback, czyli informacja zwrotna. Wyróżnić można wiele rodzajów coachingu:
– personalny ? rozwój sfery wewnętrznej człowieka;
– life coaching ? poprawa relacji interpersonalnych;
– zawodowy ? związany z karierą;
– executive coaching ? przeznaczony dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami oraz wiele innych.
Innymi metodami wspomagającymi rozwój jednostki są m.in.: szkolenie, nauczanie, terapia, trening, mentoring, doradztwo i konsulting.