Czym są bazy terminologiczne oraz dlaczego wskazane jest się nimi posługiwać?

Będą to pewnie zasadnicze zagadnienia, jakie napływają nam na myśl, jak zobaczymy pojęcie baza terminologiczna, a nie do końca wiemy, co oznacza. A mianowicie baza terminologiczna jest bardzo potrzebnym programem CAT, oznacza to z j. angielskiego Computer Aided Translation, jaki służy, jak można się domyślać, do usprawniania procedury tłumaczenia.

Bazy terminologiczne pozwalają na zachowanie słownictwa z dowolnego tłumaczonego tekstu, razem z zachowaniem danych o kontekście, itp. Istotnym jest, że dokładnie ta sama baza może zostać użyta do tłumaczenia przeróżnych tekstów, a gdy mamy wiele rekordów zapisanych w naszej bazie z konkretnej dziedziny przed przystąpieniem do tłumaczenia, jesteśmy w stanie zdecydowanie zniżyć czas wymagany na jego ukończenie.

Dlaczego warto wykorzystywać bazy terminologiczne podczas tłumaczenia?

Oprócz jasnego założenia, którym jest zmniejszenie czasu i trudu, znane są również pewne kwestie komercyjne, promujące zastosowanie baz terminologicznych. Otóż, interesanci chętnie na własną rękę dostarczają jednostkom, jak biuro tłumaczeń albo samym tłumaczom, samodzielnie sporządzone bazy terminologiczne, co w dużej mierze zawęża ich nakład pracy, przede wszystkim, gdy rozchodzi się o specjalistyczne zwroty. Dodatkowo użycie tego typu bazy pozwala ocalić homogeniczność stosowanej nomenklatury, jeżeli realizujemy zlecenia dla tej samej firmy w ciągu np. kilkunastoletniej współpracy.

Bazy terminologiczne nadzwyczaj prosto wykonać, a ich zastosowanie zapewnia wiele dostrzegalnych profitów, jak dla przykładu redukcja czasu poświęconego na tłumaczenie, posiadająca niekwestionowany wpływ na wysokość przychodu. Poza tym narzędzia te nie są stosunkowo drogo, a niektóre wersje są nawet bezpłatne. Przykładem tu może być Wordfast, który jest nakładką na program Worf.