Zajęcia wspinaczkowe – GRAFIK NA MAJ 2021 #wspinaczka #zajęcia #Altius

W maju zapraszamy na zajęcia wspinaczkowe prowadzone wg poniższego harmonogramu. Zgłoszenie chęci udziału Państwa dzieci w zajęciach wspinaczkowych, prosimy każdorazowo przesyłać do instruktora prowadzącego zajęcia wyłącznie drogą e-mailową na: kopytoclimbing@gmail.com, z podaniem imienia i nazwiska dziecka, adresu e-mail oraz daty i godziny zajęć, w których dziecko chce uczestniczyć (godziny i dni zajęć podane są na harmonogramie wspinaczkowym). Staramy się by w zajęciach wspinaczkowych w jednym czasie (w jednej godzinie) uczestniczyły 2-3 osoby. Ew. dodatkowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 514 034 661.Prosimy również zapoznać się z procedurami oraz wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie www.stowarzyszeniealtius.pl w zakładce COVID-19. Podpisane skany oświadczenia i kwestionariusze przesyłacie Państwo na e-mail: kopytoclimbing@gmail.com

Realizacja projektów Stowarzyszenia Sportowego „Altius” we Wrocławiu jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminy Wrocław i wsparciu Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka.