Za nami V Dolnośląski Kongres Obywatelski

23 października br. braliśmy udział w V Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim odbywającym się w Krzyżowej koło Świdnicy. Kongres był okazją do uczczenia jubileuszy 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”, odbyło się aż 11 paneli dyskusyjnych i debata plenarna pod hasłem „Wyzwania dla kolejnych pokoleń”.

I najważniejsze…nasze Stowarzyszenie przystąpiło do deklaracji m. in. w sprawie propagowaniu kultury dialogu i szacunku dla zróżnicowanych poglądów.