Ułatwienie dostępu

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) poniżej zamieszczamy wniosek o zapewnienie dostępności.:

Wniosek o zapewnieniu dostępności