[PODZIĘKOWANIA] Podsumowanie naszych działań w 2019 roku

Ubiegły 2019 rok dla naszego Stowarzyszenia był rokiem wyjątkowym. Jako pasjonaci wszelakich form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży przykładamy dużą wagę do stałego rozwoju. Mieliśmy okazję uczestniczyć w licznych imprezach sportowych, które pozwoliły naszym adeptom akrobatyki i judo zdobywać główne laury na organizowanych zawodach jak i te mniejsze wyróżnienia, które zawsze motywują nas do dalszego treningu i doskonalenia naszych umiejętności.

Pod koniec grudnia uczestniczyliśmy m.in. w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Akrobatyce Sportowej w Jaworzynie Śląskiej, gdzie zajęliśmy jakże zaszczytne I. miejsce.

Do udanych występów zaliczamy również październikowe Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Witoszowie Dolnym, gdzie nasi podopieczni zajęli II. miejsce.

Warto wspomnieć również o pełnych emocji Międzywojewódzkich Zawodach w Akrobatyce Sportowej i skokach na ścieżce „Jestem akrobatą” połączonych z Super Ligą Judo odbywających się w listopadzie ubiegłego roku, których byliśmy organizatorami.

Wszystkie te i pozostałe eventy, które ciężko zliczyć a w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć nie mogłyby się odbyć bez Państwa pomocy. Nasza codzienna praca z dziećmi, młodzieżą i seniorami to próba scalenia środowiska lokalnego, która trwa nieprzerwanie od 2007 roku. To właśnie dzięki pomocy naszych trenerów, rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży, wolontariuszy możemy z roku na rok tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju osobistego tych mniejszych i tych większych, kładąc szczególny nacisk na ich kulturę fizyczną.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych przedstawicieli władz samorządowych. To właśnie dzięki dofinansowaniu naszych projektów i warsztatów przez Gminę Wrocław i zaangażowaniu Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka było i w dalszym ciągu jest możliwe realizowanie naszych głównych celów: organizacji zajęć sportowych, stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na rożne dyscypliny sportowe, ochrona i promocja zdrowego tryby życia, scalanie grup lokalnych. Dzięki tej pomocy było możliwe m.in. zatrudnienie profesjonalnej kadry szkoleniowców oraz doposażenie sali gimnastycznej.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!