O nas

Stowarzyszenie Sportowe „Altius” powstało w 2007 roku. Naszą główną misją jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży. Współpracujemy z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego.