KONKURS na zaprojektowanie SPORTOWEJ MASECZKI OCHRONNEJ #konkurs

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki do wzięcia udziału w naszym konkursie na zaprojektowanie sportowej maseczki ochronnej! Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i podsyłaniu nam efektów Waszej pracy! Regulamin konkursu poniżej 🙂

1 CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu aktywizować działalność w trakcie kwarantanny, skłonić do refleksji odnośnie bliskości
i izolacji.

2 ORGANIZACJA

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Sportowe „Altius” we Wrocławiu.

3 ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na wykonania maski sportowej na twarz, zakrywającej drogi oddechowe,  a następnie zrobienia: (do wyboru przez uczestników Konkursu)

1. zdjęcia projektu plastycznego maski – rysunek

2. zdjęcia w nałożonej wykonanej i ozdobionej  masce (dowolna osoba z rodziny lub selfie).

Maska może być wykonana z użyciem dowolnych materiałów i metod tworzenia, dekorowania czy nadawania znaczeń i treści (haft, malarstwo, elementy przestrzenne itd.)

 4 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. W celu przystąpienia do konkursu należy przesłać zdjęcie pracy konkursowej.

3. Uczestnik może zgłosić wykonaną samodzielnie przez siebie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie.

4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

5. Przesłanie zdjęcia wykonanego w masce lub projektu plastycznego  jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

6. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie pracami konkursowymi, w tym zdjęciami przedstawiającymi prace konkursowe, wyłącznie w celu ich publikacji na stronie www Organizatora i portalach społecznościowych.

5 PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie do konkursu powinno odbywa się poprzez wysłanie zdjęcia przedstawiającego pracę konkursową (założoną na osobę maskę) na pocztę elektroniczną e-mail; akrobatykawroc@gmail.com
i dane kontaktowe uczestnika (adres, tel., e-mail)

2. Użytkownik biorący udział w konkursie może przesłać 1 zdjęcie – jedną pracę – maskę, 1 projekt plastyczny   

3. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 26.05.2020

4. Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się w dniu 01.06.2020.

6 NAGRODY

Powołane JURY oceniSamodzielność, kreatywność, oryginalność, poziom artystyczny, estetykę wykonania pracy, zgodność z tematem i kryteriami

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

Laureaci otrzymają nagrody.

________________________

Realizacja projektów Stowarzyszenia Sportowego „Altius” we Wrocławiu jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminy Wrocław i wsparciu Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka.