Harmonogram zajęć wspinaczkowych na listopad #wspinaczka #altius

W listopadzie zapraszamy na wspinaczkę. Zajęcia wspinaczkowe prowadzone będą wg poniższego harmonogramu. Zgłoszenie chęci udziału Państwa dzieci w zajęciach wspinaczkowych, prosimy każdorazowo przesyłać do instruktora prowadzącego zajęcia wyłącznie drogą e-mailową na: kopytoclimbing@gmail.com, z podaniem imienia i nazwiska dziecka, adresu e-mail oraz daty i godziny zajęć, w których dziecko chce uczestniczyć (godziny i dni zajęć podane są na harmonogramie wspinaczkowym). Staramy się by w zajęciach wspinaczkowych w jednym czasie (w jednej godzinie) uczestniczyły 3-4 osoby. Ew. dodatkowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 514 034 661. Prosimy również zapoznać się z procedurami oraz wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie www.stowarzyszeniealtius.pl w zakładce COVID-19.

Realizacja projektów Stowarzyszenia Sportowego „Altius” we Wrocławiu jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminy Wrocław i wsparciu Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka.