Harmonogram wspinaczki na październik 2020 #wspinaczka

Szanowni Państwo, w październiku zapraszamy na zajęcia wspinaczkowe. Jednak z powodu pandemii musimy przeorganizować naszą pracę, dlatego zgłoszenie chęci udziału Państwa dzieci w zajęciach wspinaczkowych, prosimy każdorazowo przesyłać do instruktora prowadzącego zajęcia drogą e-mailową (kopytoclimbing@gmail.com) z podaniem imienia i nazwiska dziecka, adresu e-mail oraz daty i godziny zajęć, w których dziecko chce uczestniczyć (godziny i dni zajęć podane są na harmonogramie wspinaczkowym). W zajęciach wspinaczkowych w jednym czasie mogą uczestniczyć tylko 2 osoby.Prosimy również zapoznać się z procedurami oraz wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie www.stowarzyszeniealtius.pl.

Podpisane skany oświadczenia i kwestionariusze przesyłacie Państwo na
e-mail: kopytoclimbing@gmail.com

Realizacja projektów Stowarzyszenia Sportowego „Altius” we Wrocławiu jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminy Wrocław i wsparciu Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka.