Dotyczy ZGRUPOWANIA SPORTOWO-WYPOCZYNKOWEGO WAKACJE 2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Sytuacja odnośnie znoszenia obostrzeń mają charakter dynamiczny a informacje przekazywane są „z dnia na dzień”. Na dziś znane są już wytyczne MZ, MEN I GIS odnośnie wyjazdów wakacyjnych. https://1drv.ms/b/s!ArINRMXkhWy-h6Rg9H9rYIbMHWiNVg?e=1ob2ij

W związku z powyższym kontynuujemy kolejne etapy przygotowań do wyjazdu wakacyjnego SIANOŻĘTY 2020. Zgodnie z umowami przekazujemy Państwu druki kart/dokumentów jakie należy wypełnione przekazać do Stowarzyszenia. Dokumenty prosimy drukować: dwie strony na jednej kartce. Zmniejszy to zużycie papieru a ze względu, że musimy te dokumenty mieć podczas wyjazdu przy sobie będzie nam lżej i zabierze mniej miejsca w bagażu. DZIĘKUJEMY

DOKUMENTY

  1. Karta Kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
    Wypełniamy sekcje II. INFORMACJE DOTYCZACE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU i składamy podpis.

https://1drv.ms/b/s!ArINRMXkhWy-h6REmQnJPj2-2yXZ1w?e=EdbnVd

  1. Informacje dodatkowe uczestnika wypoczynku

Wypełniamy i składamy podpis w wyznaczonych miejscach.

https://1drv.ms/b/s!ArINRMXkhWy-h6RFfbc597q4pQtt5Q?e=qkIbJz

  1. Kwestionariusz sanitarny
    https://1drv.ms/b/s!ArINRMXkhWy-h6RDYnK89jNI4fWx6w?e=PN8f2M
  1. Formularz transportu (wypełniamy elektronicznie)
    https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__cOVFaJUOUNKSTc0N05RNTM0WlhBNDBZQ1E4TDhSSC4u

Dokumenty KARTA KWALIFIKACYJNA i INFORMACJA DODATKOWA przekazujemy do trenera prowadzącego lub do skrzynki pocztowej zamieszczonej na drzwiach Akademii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2020 roku (piątek).

KWESTONARIUSZ SANITARNY przekazujemy przed samym wyjazdem.

W późniejszym terminie zostanie podana data i forma zebrania organizacyjnego, które jak co roku robimy przed wyjazdem. Rozważane jest forma zdalnej videokonferencji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem wyjazdu p. Agnieszką Rauk-Kubacką pod numerem telefonu 882-000-626 lub przez adres e-mail altius@op.pl